NORANGSFJORDEN

 

Den vakraste staden på jord ... det er her ...